Qualifiers kompetenstrappa

Nedan ser ni Qualifiers kompetenstrappa. Vi har erfarenheten av att lyfta organisationer till nivån ”Agil kompetensutveckling”, kompetensutveckling i världsklass!
Read More

Digitalisera er kompetensutveckling

Många kunder vill skynda långsamt. Ofta har de redan en kompetensmatris i Excel som används i blandad utsträckning. Man vet att man behöver göra något åt den befintliga arbetsmetodiken men man har inte orkat tagit tag i problemet.

Read More

Kompetensutveckling – en överlevnadsfråga

”Tyvärr finns ingen etablerad struktur för bolag att hantera den kompetensutveckling som krävs i dag. Den som finns bygger i för hög utsträckning på den arbetsmarknad och det beteende som fanns tidigare, påpekar Simon Sachs Ståhl.
Många av dagens yrken kommer att försvinna. Bland annat därför är modern, strukturerad och genomtänkt kompetensutveckling en överlevnadsfråga, konstaterar Simon Sachs Ståhl.
Read More

Vem äger organisationens kompetensutveckling?

De flesta organisationer jobbar efter den klassiska ARUBA, Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla.

Behoven av verksamhetens kompetens styrs av organisationens rådande mix av personer, befintlig kompetens och brist av kompetens. De flesta organisationer kopplar bristen av kunskap till rekrytering vilket är naturligt och den enkla vägen att lösa ett behov. Har vi brist på en specifik kompetens eller roll så anställer vi denna. Den vägen tar bort fokus från hur ledaren kontinuerligt jobbar med sitt inre kompetens-utvecklingsperspektiv Utveckla, Behålla, Avveckla.

Read More

Qualifier är nu medlem i Fordonskomponentgruppen

Många företag har fått anmärkningar vid en ISO-revision om att de saknar en bra struktur för hur man hanterar kompetens. Här har Qualifier hittat sin nisch och hjälper företagen implementera en kontinuerlig kompetensutveckling utifrån företagens behov.

– Vi hjälper företag skapa en tydlig struktur, målbild och arbetsmetod tillsammans med vårt superenkla verktyg som både utvecklar företaget och medarbetarna, säger Simon Sachs Ståhl.

Read More

Vilken kompetens behöver vi i framtiden?

Fler och fler företag oroar sig för hur AI kommer att påverka deras verksamhet och vilka utmaningar som kommer i framtiden. Vissa verksamheter har redan påverkats i stor utsträckning via IoT och snabbt sett sin verksamhet transformeras. Anpassar vi oss lite hela tiden korrigerar vi kontinuerligt vårt behov mot framtidens krav på kompetens. Så det handlar mer om att kontinuerligt anpassa och genomföra förändringar än att göra stora revolutionerande omställningar. Tror vi däremot att vår verksamhet kommer att drabbas av revolutioner måste vi börja jobba med transformeringen i tid. En sak är säkert! Att vänta är inget bra alternativ.

Read More

Kompetensutveckla eller kompetensavvecklas?

Kompetensutveckla eller kompetensavveckla?

Vi utvecklar inte våra medarbetare i tillräckligt stor utsträckning! Anledningen till detta beror på en mix av ”Tid” + ”Ledarskap” + ”Processer”

Read More