TILLÄGGSKRAVEN

IATF16949

Utöver ISO9001 kraven tillkommer 3 tydliga krav med TS16949

1. Det skall finnas tydlig dokumentation av hur utbildningen skall gå till
2. Utbildningen skall ske med handledning
3. Utbildningen skall valideras

Många misstolkar texten med att man skall betygsätta själva utbildningen. Syftet är enbart att validera medarbetaren kunskapsnivå efter genomförd utbildning. Själva valideringen kan ske på olika sätt men skall finnas beskriven. Ovan krav berör all utbildning och kompetensutveckling av arbete som på något sätt påverkar produktkvalitén till kund.