Kompetensutveckla eller kompetensavveckla?

Vi utvecklar inte våra medarbetare i tillräckligt stor utsträckning! Anledningen till detta beror på en mix av ”Tid” + ”Ledarskap” + ”Processer”

Företagen har idag i många fall slimmat sina organisationer så hårt att det inte finns tid eller resurser för att utveckla verksamheten. Detta gäller framförallt hos ledarna. Många ledare går till jobbet och vips är dagen slut. De känner sig otillräckliga och hinner inte med. Sedan har de processer som återkommer på årsbasis och som blir en tung arbetsbelastning för redan stressade ledare. Samtidigt som man skall tänka på det närmaste årets utveckling och må dåligt över saker som lovats i det senaste medarbetarsamtalet och som ännu inte hunnits realiserats.

Detta skapar det allvarligaste problemet. De mår dåligt över det som är anledningen till att de blev ledare. Ledarna både vill och önskar men hinner inte utveckla medarbetarna.

Vissa organisationer har gått så långt att man idag säger att ”individen ansvara för sin egen utveckling”. I min värld har man då verkligen kastat in handduken och tagit bort ansvaret från ledaren att utveckla sin verksamhet och sina medarbetare.

Nyckeln för att komma ur ovan ekorrhjul är att göra lite hela tiden. Gör vi lite med en hög frekvens blir det MYCKET.

 

Kompetensöverföring och träning

Så är det även med kompetensöverföring och träning. Vi kan inte längre genomföra ett medarbetarsamtal som sträcker sig över ett helt år. Vi måste istället bryta ned avdelningens stora behov i mindre beståndsdelar och jobba med frågan hela tiden, dvs löpande. Hur många ledare plockar russinen ur kakan och jobbar med det som är viktigast just nu?

Många av ledarna kommer då säga: ”-Men vi jobbar hela tiden med det som är viktigast!”

Ja, de jobbar med saker när det redan brinner i knutarna. Istället måste kompetensfrågan angripas i ett förebyggande perspektiv och jobbas med i planerade och prioriterade små bitar över lång tid. På samma sätt som vi jobbar med frågorna Hälsa och Underhåll måste vi börja jobba med kompetensutvecklingen i ett förebyggande perspektiv.

Utmanar vi vår existens?

Gör vi inte detta utmanar vi vår existens för snart har vi ingen personal som kan vår egen kärnverksamhet. Det är då lätt att företagens ägare och/eller styrelse börjar tänka på kompetensavveckling istället för kompetensutveckling. Vad är lättast? Att flytta verksamheten eller täppa igen det befintliga kompetensgapet?

För att få kontroll på och utveckla vår egen kompetens måste vi jobba förebyggande. Investera tid idag för att långsiktigt nå ett stabilare tillstånd.

Det är där ledarskapet kommer in. Nästa del kommer behandla våra tankar kring Ledarskapet i organisationen kopplat till frågan kompetensutveckling.

 

WEBINAR

Vill du veta mera om Agil kompetensutveckling och Qualifiers verktyg för verksamhetsutveckling? För ett kostnadsfritt webinar på 1 timme kontaktar ni simon.sachsstahl@qualifier.se.