Hålla reda på

ID06

Byggbranschen har antagit en gemensam standard för att möta nya lagkrav kopplat till byggarbetsplatser. Byggföretagen kan anmäla individens olika innehav av certifikat genom ID06s kompetensdatabas som ger individen behörighet till olika arbetsmoment på arbetsplatsen.

Att hålla ordning på all dokumentation blir lätt komplext. I bakgrunden på denna sidan ser du en matris med olika kompetenser kopplat till ID06. För att stödja företagets egna kontroll över vem som innehar olika certifikat har vi skapat en generell ID06-matris. Här kan ledningen enkelt strukturera upp mål på vem och vad individen skall inneha för certifikat och kvalifikation.

Med verktyget får man även information om när olika certifikat löper ut vilket möjliggör ett proaktivt agerande.