Många kunder vill skynda långsamt. Ofta har de redan en kompetensmatris i Excel som används i blandad utsträckning. Man vet att man behöver göra något åt den befintliga arbetsmetodiken men man har inte orkat tagit tag i problemet.

Att digitalisera er kompetensutveckling tar bara 1 dag och kostar 10.000 kr. Det sker via de standardiserade Excelark som ni antagligen redan har.

Vi erbjuder då en digitalisering av er struktur där vi läser in både personal och kompetenser. Vi skapar sedan genvägar och inloggning för alla ledare som förenklar och effektiviserar ledarens arbete. Det enda som behöver kompletteras är målstyrning av kompetensbehovet och pensionsdatum för att identifiera avdelningens gap och brister.

Återstår att göra en grundutbildning för ledaren som skall lära sig hur verktyg och målstyrningen fungerar. Även detta har vi digitaliserat så ledaren får instruktionsfilmer via Youtube. De kan sedan repetera arbetsmetodiken och grunderna i Qualifier när de vill.

 

”Att göra något enkelt svårt är lätt – det kan alla.

Att göra något svårt enkelt är en konst – det kan Qualifier”

 

Vill man sedan bli klassledande och öka produktiviteten med 3 till 8% behöver man investera tid i ledarutveckling. Men detta steg är lättare att ta när man redan har en struktur på plats och ledaren redan bekantat sig med Qualifier. Då kan vi börja jobba med beteendeförändringen.

/Simon Sachs Ståhl, VD/ägare Qualifier

Vill du veta mera om Qualifiers koncept och verktyg för verksamhetsutveckling? Boka ett kostnadsfritt webinar på 1 timme genom att kontakta simon.sachsstahl@qualifier.se så berättar vi mer. Eller också ringer du
073-1502277.