En otydlighet kring vem som äger kunskapen i organisationen kan hämma organisationens utveckling. Vem äger kunskapen i din organisation?

I Qualifiers värld äger Ledaren utvecklingen av avdelningen men det är inte säkert ledaren äger beskrivningen av kunskapen och kompetensen inom sin verksamhet. Det är absolut ingen självklarhet att ledaren har högst kunskap.  Ibland utmanas också ledarskapet av informella ledare som ofta besitter hög kunskap och kompetens. Det är därför viktigt att ledaren förstår vart kunskapen finns i organisationen så ledaren kan bekräfta kunskapen och använda kraften som alltid finns i organisationen till att sprida kunskapen.

Kommer man in som ny ledare i ett företag tar det som regel lång tid för ledaren att förstå vem som har kunskap och vilka som är lämpliga att utbilda individer. Hos Qualifiers kunder finns det redan en tydlig bild över vem som kan vad och vad som är avdelningens utmaning. Istället för att det tar 1,5 år för ledaren att att förstå vem som kan vad och vad som är verksamhetens behov får man en nedbrutet individuell utvecklingsplan över hur den tidigare ledningen tänkt och vilka behov den såg. Detta innebär att Qualifiers kompetenstrappa stärker företags ledarskap på ett högst konkret sätt.

Att få individer med hög kunskap/kompetens att kontinuerligt överföra sin förmåga till flera individer sker sällan naturligt då alla fokuserar dagens arbetsbörda. Vi är ofta så fokuserade på att lösa vår uppgift att vi glömmer bort att överföra kunskapen till flera individer.

Om ledaren inte har uttalat en önskan om att sprida kunskapen till fler individer väljer vi i 99 fall av 100 den lätta vägen ut och gör det själv för det går snabbast.

Med Qualifier får ledaren en egen plattform och oavsett om det är en vårdavdelning på ett sjukhus, en pappersmaskin, en HR-avdelning eller en fastbränslepanna tydliggör Qualifiers process behovet och ger ledaren en fast punkt att ta avstamp från.

Några saker vet vi med säkerhet:

  1. HR-avdelningen äger ALDRIG kunskapen och ansvarar inte för avdelningens kompetensutveckling
  2. HR äger processen som företaget skall jobba efter
  3. Ledaren äger sin avdelningens utveckling!

Men vem äger kunskapen och kompetensbeskrivningen i din organisation? Svaret får vi under kartläggningen.

/Simon Sachs Ståhl & Peter Larsson

Vill du veta mera om Agil kompetensutveckling® och Qualifiers verktyg för verksamhetsutveckling kontakta då simon.sachsstahl@qualifier.se så berättar vi mer.