TÅGAB, Tågåkeriet i Bergslagen, Kristinehamn

Efter sommaren fick vi besök av Qualifier och vi bestämde oss relativt omgående att testa deras koncept. Processen har vi implementerat under hösten och resultatet är

en kunskapsbank som vi själva skapa och utvecklat. Qualifier har på ett mycket förtjänstfullt sätt implementerat och förankra sin metodik ”Agil kompetensutveckling” i vår organisation.

Bakgrund

Tågverksamheten i Sverige har sitt ursprung från gamla SJ som avvecklades 1988. Hela verksamheten grundar sig på att inget arbete får utföras om inte medarbetaren utbildats och certifierats av en behörig lärare. Genom att överföra hela vår struktur från Excel in i Qualifier har vi successivt kunnat strukturera upp vårt behov. För att stödja den fortsatta implementeringen har vi utsett en vad Qualifier kallar ”fanbärare”, som vi kallar för ”utbildningsansvarig”, som du driver all utvecklingen för hela tågverkstaden.

Inte nog med att vi nu har koll på vem som kan vad. Vi har också skapat en matris för hur vi säkerställer våra långsiktiga mål för våra ”utbildare”. Denna målbild och behov var otydlig från början och kopplad till vissa nyckelpersoner. Vissa nyckelpersoner går i pension inom 5 år vilket vi nu jobbar proaktivt med då vi redan nu ser konsekvenserna.

Implementeringen

Genom att låta ledarna utveckla sina plattformar tillsammans med sina medarbetare har vi fått 100% skräddarsydda behov. Samtidigt som de definierat kompetenserna har de även standardiserat definitionen av kompetensen som förenklar kunskapsöverföringen. När vi mäter kunskapen mot våra behov ser vi tydligt vilka risker som finns per avdelning. Detta måste vi aktivt jobba med att eliminera.

En fördel med Qualifier är att vi nu själva bestämmer hur ofta vi vill bli påminda om att förnya olika typer av kompetenser genom notifieringar som vi själva skapar.

Qualifiers koncept

Jag hade en känsla om behovet när vi påbörjade förstudien men att resultatet skulle bli så bra och tydligt trodde jag inte från början. Jag kan bara, så här i efterhand, säga att detta borde vi gjort för länge sedan men jag är glad att vi nu påbörjat vår kompetensutvecklingsresa. Qualifier har varit ett mycket bra stöd och lockat ur oss kunskap med sin erfarenhet och sin process. Jag kan inte annat än varmt rekommendera Qualifiers enkla process för kompetensutveckling.

Thomas Karlsson, Verkstadschef och delägare

Tågab, Tågåkeriet i Bergslagen