Vad måste fungera varje dag? Vad måste ske varje vecka och månad? Svaret på dessa frågor kan bara verksamheten själv definiera. Oftast ställer vi bara dessa frågor kopplat till vår normala arbetssituation och inte kopplat till en krissituation.

Vilka av alla våra processer är verksamhetskritiska? Dessa processer måste fungera oavsett vilka som är sjuka eller på jobbet. Hur många personer har och framförallt skulle behöva ha kompetens nog för att upprätthålla de verksamhetskritiska processerna.

Detta behöver vi förstå, hantera och kunna sätta i ett tidsperspektiv:

  • Vad måste fungera varje dag
  • Vad måste fungera varje vecka
  • Vad måste fungera varje månad

Utifrån vilka individer som är på jobbet måste vi förstå vilka processer som olika individer faktiskt behöver sköta. Detta gäller alla avdelningar och oftast har vi de största riskerna vid de mindre avdelningarna. Så vad är verksamhetskritiskt för:

Administrationen Fakturering
Lön Planering
Inköp Provtagning
Produktion Ekonomi
Kvalité Underhåll
Arbetsmiljö och certifikat Etc

Det fungerar inte längre och man kan inte förvänta sig att nyckelpersonerna (tex planeraren eller att ekonomichefen) kommer till jobbet om hen har feber. Vissa saker kan vi göra på distans men skall vi vara så beroende av att olika individer att de måste jobba hemifrån även om de är sjuka? Vad händer om nyckelpersonen är borta? Hur länge klarar vi oss utan en affärskritisk process?

Qualifier hjälper er kartlägga svaret och bygga upp en modell för att inventera och hantera risker i era kritiska processer. Vi pratar om en aktiv kompetensstyrning i Er kärnverksamhet där ni själva satt gränserna för vad som är en acceptabel risknivå för att hantera tex. en extrem sjukfrånvaro.

/Simon Sachs Ståhl & Peter Larsson

Vill du veta mera om Agil kompetensutveckling® och Qualifiers verktyg för verksamhetsutveckling kontakta då simon.sachsstahl@qualifier.se så berättar vi mer.