Många företag har fått anmärkningar vid en ISO-revision om att de saknar en bra struktur för hur man hanterar kompetens. Här har Qualifier hittat sin nisch och hjälper företagen implementera en kontinuerlig kompetensutveckling utifrån företagens behov.

– Vi hjälper företag skapa en tydlig struktur, målbild och arbetsmetod tillsammans med vårt superenkla verktyg som både utvecklar företaget och medarbetarna, säger Simon Sachs Ståhl.

Qualifier är ett företag som arbetar med en modern, strukturerad och genomtänkt kompetensutveckling som styrs av företagets behov.

– Vi kallar konceptet Agil kompetensutveckling® och det handlar om att se möjligheter och lösningar kopplat till medarbetarnas rådande sammansättning. Fokuserar vi kraften inåt kommer vi skapa engagemang samtidigt som vi sprider yrkeserfarenheten i gruppen. säger Simon Sachs Stål, VD och grundare av Qualifier som han driver tillsammans med Peter Larsson.

Men det viktiga är att förändra processen så arbetet börjar bedrivas kontinuerligt.

– I den bästa av världar implementerar kunden en ny punkt vid deras dagliga styrnings möte så de fångar möjligheterna för kompetensutveckling kontinuerlig i vardagen. Då krävs det att ledaren redan vet vilken utveckling hen skall prioritera när tillfället uppstår. För att skapa den prioriteringen behöver ledaren investera 1 timme per månad, vilket motsvarar 0,6% av sin arbetstid, i att kontinuerligt planera medarbetarnas utveckling utifrån verksamhetens behov. Istället för långa årsplaner bryter vi ner behovet i små delar och applicerar ett ständigt pågående PDCA-cykel på företagets kompetensutveckling. Gör lite, stäm av, utvärdera och gör en ny plan. Genom att hela tiden jobba i små steg och göra lite med en hög frekvens så blir det mycket gjort, säger Simon.

Traditionellt sker ofta kompetensutveckling som ett resultat av individuella medarbetarsamtal.

– På dagens tuffa arbetsmarknad råder en annan verklighet. Varje unik kompetens måste tillgodoses i en organisation; i teamet, enheten och företaget. Inte med utgångspunkt i ett medarbetarsamtal som sker en gång per år, utan ständigt i takt med utvecklingen och den förändring som sker på̊ marknaden och i takt med den teknik- och processutveckling som kontinuerligt sker inom branschen.

– Vi har redan flera kunder inom fordonsbranschen och implementerat verktyget lokalt hos enheter inom Inission, Nolato, Volvo VCE och Voestalpine.

Eftersom vi faciliterar fram kundernas behov av kompetens är konceptet applicerbart på all typ av verksamhet. Arbetssättet är det samma oavsett storlek då vi har ledaren i fokus. Normalt riktar vi oss mot lite större företag från 40 till 1000 anställda.

Varför valde Qualifier att bli medlemmar i FKG och vad hoppas ni att det ska ge?

– Vi brinner verkligen för att utveckla företag och deras medarbetare. Eftersom flera av våra kunder redan är medlemmar i FKG tror vi även att andra har behov av våra tjänster.  Och vilka har inte behov av en snabbare kompetensutveckling i dessa tider?

Skapa engagemang genom att fokusera kraften inåt

För mer information och referenser se: www.qualifier.se