Feedback från våra kunder

-Sedan vi implementerade Qualifier har vi haft två revisioner, en extern och en intern. Vi har fått mycket positiva reaktioner över arbetet vi lagt ner men även på

enkelhet i systemet. Våra internrevisorer kommer ta med sig vårt arbete kring kompetensinventering och kompetensplanering i Qualifier till övriga verk inom koncernen, som ett exempel på ”best practice”.

-Vi har mycket lättare att hålla koll på utbildningscertifikats utgångsdatum än tidigare. Chefen får till och med ett påminnelsemail när det är dags att förnya ett certifikat eller utbildning.

-Det går betydligt snabbare och det är mindre resurskrävande att registrera kompetenser och utbildningscertifikat i Qualifier än i vårt personaladministrativa system.

Sofie Holmgren, Human Resources Specialist
Outokumpu Stainless AB Coil EMEA Nyby