Mer feedback från våra kunder
”Qualifier är ett kompetensverktyg som uppfyller våra krav på att vara tillgängligt och användarvänligt. Genom att använda Qualifier har vi skapat matriser över samtliga kompetenser som finns på bruket, På så sätt kan vi på ett enkelt och praktiskt sätt kompetensutveckla personalen. Verktyget uppskattas av cheferna, som använder Qualifier för medarbetarsamtal och kompetensplanering.”

 

Mikael Matsson,
Fd. Ordförande Verkstadsklubben Metall Nyby
Outokumpu Stainless AB
Coil EMEA Nyby