“Under hösten 2017 har vi drivit ett internt utvecklingsprojekt tillsammans med Qualifier. Vi har implementerat deras koncept och successivt rulla ut arbetssättet i vår verksamhet. Ledarna har valt ut 3 medarbetare från respektive avdelning som deltagit i själva kartläggningen där det första steget var en Brainstorming

Brainstorming och processen

Syftet med brainstormingen är att beskriva vad som är viktigt för verksamheten. Här får det inte finnas några gränser utan alla beskriver med egna ord vad de tycker är viktigt. Detta skapar en bild och förståelse för respektive avdelnings verklighet och det gäller att få tag i de små nyanserna som tidigare varit svåra att greppa. Att göra medlemmarna delaktiga genom hela processen är helt avgörande för att skapa den kontinuitet som krävs för en långsiktig fortlevnad. Genom kartläggningen har vi synliggjort både kända och dolda möjligheter och risker som vi nu aktivt jobbar med.

Konceptet och värde

Att låta varje avdelning kartlägga sig själv är så här i efterhand lika naturligt som det är självklart. Vi tänkt tidigare i dessa banor men nu har vi fått en struktur som stärker oss att utveckla rätt kunskaper och samtidigt prioritera det som är viktigast.

Som Qualifier tidigt poängterade är det summan av medarbetarnas kompetenser som skall uppfylla verksamhetens behov. Under de senaste 3 månaderna har vi anställt 5 personer och då är det en extra hjälp att definierat en målbild som vi strävar mot att realisera.

Det är alltid svårt att sätta ett värde på en subjektiv process och koncept som det Qualifier erbjuder. Men har jag inte råd att investera i och kompetensutveckla min personal vad har jag då råd med?

Uppföljning, fortlevnad och framtiden

Processledarna har själva valt att lägga till ”kompetensutveckling” som en punkt på avdelningens veckomöte.  Genom detta beslut glömmer vi aldrig bort vem som skall lära sig vad de närmaste 2 veckorna.

Jag tycker systemet känns genomtänkt och väl förankrat, inte minst då Simon själv har bakgrund från produktion i ledande befattning, vilket ger systemet än mer substans och trovärdighet

Under 2018 har vi planerat att certifiera oss mot fordonsindustrins standard IATF 16949 och det ställer höga krav på kunskap och en strukturerad process för kunskapsöverföring och upplärning. Nu har vi skapat en plattform att ta avstamp från i vår fortsatta utveckling.”

 

Roberth Axäng

Director of Production, Logistics and Procurement, Nolato Silikonteknik Hallsberg