“I och med införandet av kompetensmatrisen har vi god kontroll över planerade och genomförda utbildningar. Det har vi stor nytta av vid kvalitetsrevisionerna” säger Mattias Köhler / Kvalitetsansvarig

“Man kan direkt i medarbetarsamtalet diskutera individens utveckling eftersom man ser var luckorna finns mellan individens kunskap och den nivå som befattningen kräver” säger Susanne Persson / Teamledare

“Kompetensmatrisen har gett oss ett bra verktyg för att utveckla både företag och personal. Matrisen är lätt att jobba med både för arbetsledare och företagsledning” säger Elisabeth Wikman / HR ansvarig