Implementera Agil Kompetensutveckling – fortsättning

Som vi tidigare sagt behöver Ledaren investera 16-24 timmar i att bygga en komplett utvecklingsplan för sin egen verksamhet. Denna tid delar vi upp i 4 faser.

  1. Kartläggning
  2. Definiera mål
  3. Analys
  4. Skapa utvecklingsplan

Det viktiga i hela processen är att forma Ledaren till att löpande tänka och utvärdera sin nuvarande situation. Genom att låta Ledaren kartlägga sin verksamhet över 10 tillfällen uppnår vi kontinuitet, förankring och kompetensuppbyggnad.

För att implementera ovan process krävs erfarenhet, energi, engagemang, kunskap, förankring och ledtid som skapar en beteendeförändring. Energin och engagemanget kan antingen komma från ”fanbärare” eller konsulter som hjälper Ledaren framåt i processen.

Om Qualifier används som konsultstöd i implementeringen ser vår process ut enligt ovan modell. Hela modellen bygger på att det är Ledaren som äger processen med stöd från Qualifier. Förankring, upprepning och uppföljning är ledord i arbetet. Det är först efter överlämningen som man kan bedöma hur lyckad implementeringen varit och om Ledaren fullt ut tagit ansvar för sin egen verksamhetsutveckling.

En viktig orsak till att ett beteende inte blir bestående beror på att man underskattar projektet och inte tar det på allvar. Ofta beror sådana installationer på att man ”installerar ett verktyg” och inte ser det som ett arbete med fokus på att förändra organisationens beteende.  För att säkerställa förändringen måste ledningen

  • Efterfråga ett nytt beteende
  • Följ upp arbetet
  • Koppla förändringen till rutiner i det befintliga ledningssystemet så avvikelser upptäcks

Görs inte detta är risken stor att både verktyget och processen inte sätter sig vilket leder till nedan resultat:

 

För att metodiken skall kännas meningsfull måste arbetssättet vara ENKELT. Kombinerar man ENKELHET med en implementering av ett beteende med fasta kopplingar till organisationens ledningssystem kommer man upptäcka avvikelsen. Men även detta måste man träna på.

Ovan modell beskriver en generell förändringsprocess och det absolut vanligaste problemet är att man inte kopplar förändringen till ett förändrat beteende.

Ett beteende förändrar vi genom att efterfråga, diskutera, belysa, koppla och förankra  förändringen till det befintliga ledningssystemet.

”Att göra något enkelt svårt är lätt – det kan alla.

Att göra något svårt enkelt är en konst – det kan Qualifier.”

 

/ Simon Sachs Ståhl & Peter Larsson 

 

Vill du veta mera om Agil kompetensutveckling och Qualifiers verktyg för verksamhetsutveckling? För ett kostnadsfritt webinar på 1 timme kontaktar ni simon.sachsstahl@qualifier.se.