HR-avdelningen
”Kartläggningen med Qualifier har gett mig nya insikter kring min egen verksamhet. Verksamheten består av 3 olika områden som vi tillsammans kartlagt. För samtliga områden har Qualifier skapat:

  1. Samsyn kring vad som är en kompetens
  2. Diskussion och jämförelse mellan olika individers befintliga kunskaper och nivåer
  3. Synliggjort förbättringsområden i verksamheten
  4. Lättare att planera avdelningens verksamhetsutveckling
  5. Visualiserat behov av kompetenser som behöver uppdateras

Arbetet tillsammans med Qualifier har gett avdelningen en gemensam plattform för verksamheten att ta avstamp från. Jag kan varmt rekommendera Qualifiers process och metoder som hjälpt oss att synliggöra vårt utvecklingsbehov”

Andreas Solin,

Personalchef Arvika kommun